Електротехнічне проєктування

17.08.2022

Сучасні приміщення та будівлі мають складну систему інженерних мереж, що потребують досконалої організації і контролю. Електротехнічне проєктування дає можливість розробляти оптимальну схему електропостачання відповідно до вимог нормативних документів та з урахуванням потреби будівлі в електроенергії.

В основі нашого підходу до розробки електротехнічного проєкту лежить глибокий аналіз сценаріїв використання будівлі, окремих приміщень в цілому, а також електричних мереж та іншого інженерного обладнання. Це дозволяє будувати ефективні інженерні мережі, що залишаються такими протягом всього життєвого циклу будівлі чи приміщення.

В процес розробки електротехнічного проєкту окрім безпосередньо проєктувальників залучені інженери світло- та електротехніки, спеціалісти з монтажних робіт та сервісного обслуговування, а також обов’язково менеджери, що мають забезпечити економічну ефективність рішень задля захисту фінансових інтересів замовника.  

Завдання, які ставимо перед кожним електротехнічним проектом включають наступні складові:

Розробка концепції електротехнічної системи. Першим завданням електротехнічного проєктування є визначення мети, обсягу та характеристик електротехнічної системи, що має бути розроблена.

Вибір електротехнічного обладнання. Під час розробки електротехнічної системи, ми визначаємо, яке електротехнічне обладнання необхідно використовувати з урахуванням технічних характеристик, можливостей та вартості.

Розробка схем та проєктування. Для ефективного функціонування електротехнічної системи ми розробляємо схеми, діаграми, та креслення, що детально описують її елементи, способи підключення та взаємодії.

Проводимо розрахунки та аналіз електричної системи з урахуванням факторів, що впливають на її роботу, таких як напруга, струм, потужність, частота тощо.

Перевіряємо узгодженість проєкту. Перед тим, як реалізувати електротехнічну систему, ми перевіряємо, чи відповідає вона вимогам, визначеним під час розробки концепції.

Розробляємо документацію, креслення, вузли та інші документи, що необхідні для реалізації проєкту.

Енергетичні екосистеми наших проєктів не потребують уточнень або додаткових схем з боку замовника.

Ми самостійно узгоджуємо наші проєктні рішення з суміжними підрядниками та переймаємо на себе всю роботу, пов’язану з документальним супроводом.