Lighting control systems

6.02.2018

Lighting control systems are designed to significantly save operating costs by automatically changing the light scene depending on the season, time of day, or occupancy of the trading hall.

Nova Light Engineering Company has considerable experience in building various lighting control systems in different parts of the world in almost all retail segments.

In grocery retail, due to uneven occupancy of the trading hall during the day, there is no need to maintain the maximum level of illumination, changing the brightness of the lamp or turning off part of the lamps can save up to 30 percent of electricity costs.

In the galleries of shopping centers, in which there are cinemas or restaurants that work after the closing of the main galleries, there is a need to attract the attention of potential buyers during the hours of operation of these establishments. The best way to do this is to leave the window, the sign and some areas in the middle of the sales hall illuminated (visible to potential customers passing by the store). Automatic control systems provide the ability to adjust the lighting of some areas or the entire store, without being tied to the presence of staff or their work schedule.

In restaurants and other retail facilities, control systems make it possible to change light scenes imitating different natural light scenes from morning to noon and evening, increasing the number of reasons to visit a restaurant or store.

В продуктовому рітейлі через нерівномірність завантаженості торговельного залу протягом доби немає необхідності підтримувати максимальний рівень освітленості, змінюючи яскравість світильника або вимкнувши частину світильників можливо економити до 30 відсотків витрат на електроенергію

В галереях торговельних центрів, в яких розташовані кінотеатри або ресторани що працюють після закриття основних галерей, виникає необхідність привернути увагу потенційних покупців в час роботи цих закладів. Найкращий спосіб це зробити – залишити освітленою вітрину, вивіску та деякі зони в середині торговельної зали (помітні для потенційних покупців, що проходять повз магазин). Системи автоматичного управління надають можливість регулювання освітлення деяких зон або всього магазину, не прив’язуючись до наявності персоналу чи графіку його роботи

В ресторанах та інших об’єктах рітейлу системи управління дають змогу змінювати світлові сцени імітуючи різні природні світлові сцени від ранкової до полуденної та вечірньої, збільшуючи кількість приводів завітати до ресторану чи магазину